Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

commonpeople
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako vialatusek latusek
commonpeople
commonpeople
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
commonpeople
9299 fd98
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaimpressive impressive

July 06 2015

commonpeople
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viarational rational

July 03 2015

commonpeople
commonpeople
4537 7116 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialieve lieve
commonpeople
commonpeople
7062 1b5a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaredhairwitch redhairwitch
commonpeople
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaOhyeah Ohyeah
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina vianap nap
commonpeople
no i co, znowu depresja.
— i hate my life. and myself
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaToshi Toshi
commonpeople
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaliwa maliwa
commonpeople
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaoll oll

July 02 2015

commonpeople
6357 eb5e
Reposted fromtwarze twarze viamyzone myzone
commonpeople
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss viamyzone myzone
commonpeople
4350 7b99
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
commonpeople
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

June 30 2015

commonpeople
9711 89e0 500
hot damn
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl